Demo Prøv gratis Be om et tilbud Kontakt meg

Holm Security VMP | Private Cloud

Automatiske og kontinuerlige sårbarhetsanalyser

Holm Security VMP | Private Cloud er en avansert plattform for nettverks- og nettappskanning. Plattformen gir deg kontroll over sikkerheten i nettverk, systemer, nettapplikasjoner, programmeringsgrensesnitt, skytjenester og skyinfrastruktur. Plattformen skanner automatisk og kontinuerlig etter et stadig økende antall sårbarheter. Den tilbyr flere funksjoner for oppfyllelse av kravene i NIS (Nettverks- og informasjonssikkerhet), PCI, GDPR, ISO 27001 og PDPA.


Sektorer

Holm Security VMP | Private Cloud retter seg hovedsakelig mot følgende organisasjoner:
  • Store konserner
  • Myndighetskontorer
  • Banker og andre finansinstitusjoner
  • Leverandører av kritisk digital og fysisk infrastruktur
  • Forsvars- og etterretningstjenester
  •  Politi og sikkerhetspoliti


Installasjon lokalt

Holm Security VMP | Private Cloud er en komplett plattform som installeres lokalt i IT-miljøet på din maskinvare. Det betyr at sårbare opplysninger, uten unntak, aldri forsvinner ut av organisasjonen. Holm Securitys vedlikehold og innlogging i systemene utføres med høyeste sikkerhetsnivå, via sikre kommunikasjonsveier, av personell som går inn via sikkerhetssjekker i bakgrunnen. Alle tester som utføres, godkjennes og signeres av våre eksperter på sårbarhetstester.

Kraftige verktøy og funksjoner

Holm Security VMP | Private Cloud tilbyr flere kraftige verktøy som gjør at du effektivt kan jobbe med sårbarheter, uansett om du har få eller tusenvis av problemområder, som asset management, Vulnerability Management, Continuous Monitoring og utbedring.

Allsidige integreringer

Holm Security VMP | Private Cloud tilbyr en rekke muligheter for integreringer med andre løsninger. Plattform-programmeringsgrensesnittet gjør det mulig å integrere med f.eks. CI/CD- og SIEM-produkter og SOC-tjenester. Det finnes også ferdige løsninger for integrering med f.eks. Jira og Slack. Dessuten kan du bruke webhooks til integrering med flere systemer.

Lag en egen struktur – effektivt og sikkert

Portalen Organizer lar ulike personer og avdelinger få tilgang til relevante data i Security Center, samtidig som det også finnes en sentral administrasjon. Slik effektiviseres administrasjonen uten at sikkerheten settes på spill.

Eksperthjelp og kontinuerlig utbedring

Våre svært kompetente team Customer Success Team og Security Specialist Team, støtter deg løpende i arbeidet med plattformen og utbedringen av sårbarheter. Med regelmessige oppfølgingsmøter sørger vi for at du gjør fremskritt, at investeringen i plattformen vår gir deg maksimalt utbytte, og at dere greier å redusere antallet sårbare områder for å øke IT-sikkerheten. Ekspertene og de tekniske funksjonene gjør det mulig for deg å tolke og prioritere sårbarhetene som registreres.