Demo Prøv gratis Be om et tilbud Kontakt meg

Nettverksskanning

Ta kontroll over sårbarhet – raskt og effektivt

Ta kontroll over sikkerheten i nettverkene og systemene dine ved hjelp av nettverksskanningen vår. Tjenesten skanner etter mer enn 68 000 sårbarheter. Uansett om du tar deg av all IT selv eller outsourcer det, er nettverksskanningen vår den mest effektive måten å forstå hvor godt beskyttet dere er mot eksterne trusler, korrigere sårbarheter og øke IT-sikkerheten mot en liten investering i tid. Tjenesten tilbyr en rekke funksjoner for å sikre etterlevelse av personvernforordningen og NIS-direktivet.

Automatisk og kontinuerlig

Nettverksskanningen vår skanner automatisk og kontinuerlig nettverkene og systemene dine for å avdekke et stadig økende antall sårbarheter. Nettverksskanningen avdekker sårbarheter som skyldes blant annet gammel programvare, eksponerte tjenester og funksjoner, feilkonfigurerte systemer og svake passord. I tillegg kartlegger tjenesten automatisk nettverket ditt slik at du får tydelig oversikt over alle systemene dine, uansett geografisk plassering og uansett om du tar deg av all IT selv eller outsourcer hele eller deler av IT-miljøet ditt.

Ved hjelp av omfattende informasjon, smarte og effektive verktøy og vår brukerstøtte og spesialisthjelp kan du, eller IT-partneren din prioritere og løse sårbarheter som blir avdekket før noen kan utnytte dem.

Parallelt med at du skanner nettverkene og systemene dine etter en tidsplan kan du når som helst skanne ved behov, for eksempel i forbindelse med endringer og igangkjøring.

Dekker hele IT-miljøet

Skyskannerne våre skanner dine offentlige nettverk og systemer, tilgjengelig via internett. Ved å installere en eller flere Scanner Appliances i de lokale miljøene dine, bak brannmurene, kan vi skanne alle nettverkene dine, selv om IT-miljøet er fordelt på flere fysiske plasser. Alle skanningsdata som samles opp av våre Scanner Appliances, blir presentert i vårt skybaserte kontrollpanel Security Center.

Vulnerability Manager

Vulnerability Manager er et kraftig verktøy som gjør at du effektivt kan arbeide med sårbarheter uansett om du har et mindre antall eller mange tusen. Du sorterer, grupperer, ignorerer og prioriterer sårbarhetene på den måten som passer best for deg i verktøyet. I verktøyet finner du en rekke funksjoner for samarbeid i organisasjonen din og med eksterne partnere, for eksempel IT-partneren din.

Continuous Monitoring

I Continuous Monitoring setter du raskt og enkelt opp overvåkning over endringer som genererer varsler og alarmer. Verktøyet eliminerer behovet for å arbeide i Security Center. Isteden blir du varslet når det oppstår nye sårbarheter, ved endringer og når sårbarheter blir rettet. Du merker enkelt for eksempel systemer som behandler personopplysninger i forbindelse med overholdelse av personvernforordningen eller et konkret nettverk for å få informasjon om porter som åpnes eller stenges.

Saksbehandling

I tjenesten medfølger et komplett verktøy for saksbehandling. Flyten er i stor grad automatisert. Du setter opp regler for når det skal opprettes saker og hvordan de skal tildeles. Verktøyet støtter integrasjon med eksterne systemer for saksbehandling.

Rapporter

Tjenesten har en rekke ferdige rapportmaler, og du kan lage dine egne rapporter tilpasset både teknikere og spesialister, ledelse, administrerende direktør og styret. Rapportene distribueres kryptert til for eksempel IT-partneren eller systemleverandøren din. Parallelt med at du kan opprette rapporter automatisk etter ønsket tidsplan, kan du når som helst skape rapporter ved behov.

Funksjoner for etterlevelse av personvernforordningen og NIS-direktivet

Tjenesten tilbyr en rekke støttefunksjoner for etterlevelse av personvernforordningen og NIS-direktivet. Du kan blant annet avdekke hvilke systemer som behandler personopplysninger slik at du kan overvåke dem og automatisk opprette kontinuerlige rapporter til behandlingsansvarlig.