Demo Prøv gratis Be om et tilbud Kontakt meg

Risikoanalyse av brukere

Teste motstandskraften hos brukerne dine

Mange opplever at IT-miljøet ikke er den største sikkerhetsrisikoen i organisasjonen – men snarere brukerne i miljøet. Systemer og datamaskiner kan beskyttes, analyseres og overvåkes for å kontrollere at de er trygge, men hvor beskyttet er brukerne dine – og hvordan tester du dem? Mindre enn 1 % av alle organisasjonene i Sverige måler hvor beskyttede brukerne deres er, og derfor vet de heller ikke hva som skjer hvis de blir utsatt for ting som phishing-, spear phishing- og ransomware-angrep.

Simulere social engineering

I Holm Security VMP finnes et innovativt og kraftig verktøy for å øke beskyttelsen mot social engineering. Med tjenesten simulerer du angrep via e-post, og for å øke beskyttelsen presenteres det automatisk et skreddersydd kurs for hver bruker, basert på brukerens atferd. Du får også verdifull statistikk som danner grunnlaget for ytterligere tiltak.

Analysen gjøres helt uten risiko for brukeren og IT-systemet. Simuleringen bruker e-postmeldinger og nettsteder. Tjenesten inkluderer en rekke ulike maler som du enkelt kan redigere, og du kan også skape dine helt egne e-postmeldinger og nettsteder. På den måten kan du gjennomføre mer eller mindre avansert social engineering og såkalte spear phishing-angrep rettet mot hele organisasjonen eller en konkret brukergruppe.

Oppfylle personvernforordningen

Hvor stor sannsynlighet er det for at brukerne dine kommer til å lekke personopplysninger? Med tjenesten risikoanalyse av brukere så kan du måle hvor beskyttet brukerne er mot å utlevere ulike typer personopplysninger. Informasjon som er viktig i forbindelse med personvernforordningen.

Automatiserte kurs

Det lages automatisk et skreddersydd kurs som presenteres for brukeren, avhengig av hver brukers atferd i simuleringen. Informasjonen i kurset er veldig nyttig for brukeren og er basert på ferdige maler if orm av tekst og illustrasjoner. Avsenderen og malene kan endres fritt, og man kan henvise til eget kursmateriell. Automatiseringen gjør at du med et par klikk ikke bare får uvurderlig statistikk, men også automatisk kan kurse brukerne dine – enkelt og meget kraftig.

Statistikk

Resultatet av analysen er statistikk over åpnede e-postmeldinger, klikk, e-postsvar og sendte skjemaer. Statistikken er ikke koblet til brukere, men er helt anonymisert. Du kan enkelt sammenligne resultatet mellom analyser ved ulike tilfeller for å kunne vurdere om tiltakene som er iverksatt mellom analysene, har gitt ønsket effekt.

Innebygd personvern

Tjenesten er basert på prinsippet innebygd personvern, noe som sikrer at brukerens personvern alltid blir ivaretatt. Alle brukere er anonyme i analysen, og ingen sensitive opplysninger blir lagret.